Skip to main content
Tag

zdolność z działalności gospodarczej

Jak obliczyć zdolność z działalności gospodarczej?

By doradca kredytowy No Comments

Czy doradztwo kredytowe jest bezpłatne? Z artykułu tutaj>>> wiemy już, że tak. Sprawdźmy temat, jak banki traktują dochody z własnej działalności.

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to ostatnio bardzo popularna forma uzyskiwania dochodów w Polsce. Wiele osób uzyskujących dochody z działalności staje przed potrzebą zakupu nieruchomości przy wykorzystaniu kredytu hipotecznego. Co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca starający się o kredyt na zakup nieruchomości?

Zdolność z działalności gospodarczej

Jak banki oceniają zdolność kredytową prowadzących działalność gospodarczą?

Szczególnie te osoby, które uzyskują dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, powinni sprawdzić swoją zdolność kredytową. Takim osobom banki stawiają różne wymagania przy ocenie zdolności co do jej minimalnej długości trwania oraz dochodu firmy. Dochody firmy banki oceniają w zależności od formy opodatkowania w urzędzie skarbowym. Jako doświadczony ekspert kredytowy chcę pokrótce omówić szanse i ryzyka związane z udzieleniem kredytu hipotecznego.

Jak długo muszę prowadzić działalność gospodarczą?

Większość banków wymaga co najmniej 12-miesięcznego stażu prowadzenia działalności gospodarczej, a niektóre nawet 24. Inaczej jest, gdy zmieniłeś etat na działalność i masz kontrakt z tym samym pracodawcą, czyli przeszedłeś na tzw. „samozatrudnienie” – w niektórych bankach wystarczą 3 miesiące.

Podane wyżej okresy są według procedur bankowych okresami minimalnymi. W konsekwencji staż nawet miesiąc poniżej wymaganego progu powoduje, że bank nie weźmie dochodu pod uwagę. Twoja wiarygodność w ocenie banku jest zdecydowanie wyższa, jeśli działalność trwa o wiele dłużej.

Analiza finansowa dochodów firmy

Banki wyliczają zdolność kredytową osób prowadzących działalność gospodarczą w zależności od formy rozliczenia firmy z Urzędem Skarbowym. W jaki sposób?

Księga przychodów i rozchodów (KPIR)

Dla banku to najbardziej wiarygodna forma rozliczenia, ponieważ pokazuje wynik finansowy firmy netto. Uwzględnia dochód po odliczeniu kosztów poniesienia przychodu oraz opłat daninowych: składek ZUS i podatku. Wynik netto firmy w ocenie banku nie różni się niczym od dochodu uzyskiwanego na etacie.

Co godne uwagi: niektóre banki dodają do dochodu amortyzację, jako koszt sztuczny oraz jednorazowe inwestycje, np. zakup środka transportu, czy linii produkcyjnej. A co z działalnością sezonową? Niestety, takiej działalności nie zaakceptuje żaden bank, no może jeden 🙂 .

Ryczałt ewidencjonowany

Zazwyczaj taką formę posiadają firmy świadczące wszelkiego rodzaju usługi. Banki szacują zdolność kredytową w zależności od wysokości stawki procentowej podatku zryczałtowanego, przyjmując jako dochód netto część generowanego przychodu. Dlaczego tylko część? Ponieważ banki nie mogą w żaden sposób oszacować kosztów prowadzenia działalności, a co za tym idzie dochodu netto. Są 3 banki, które liczą „ryczałtowców” bardzo dobrze, są takie, które nie akceptują takiej formy w ogóle.

Karta podatkowa

Taką formę mają najczęściej jednoosobowe firmy usługowe, np. fryzjerzy. Sposób szacowania zdolności w tym przypadku polega na zastosowaniu mnożnika wysokości podatku z karty przez liczbę proceduralnie określoną w konkretnym banku.

Przykład:

  • Wysokość karty wynosi 168 złotych,
  • Mnożnik wybranego banku – 9
  • Dochód netto w ocenie banku wynosi 9×148=1.512 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu?

Lista dokumentów do uzyskania kredytu jest zależna od formy rozliczenia z US. I tak mogą to być: roczne zeznania podatkowe, aktualne zestawienie z KPIR lub z ewidencji przychodów, decyzja o wysokości karty podatkowej, zaświadczenia z ZUS i US o braku zaległości. No i oczywiście wszelkie formularze bankowe.

Dodatkowo bank sprawdzi obecność firmy w bazach dłużników, np. BIG, KRD… Jeśli jesteś tam wpisany, nie możesz liczyć na udzielenie kredytu. Warto sprawdzić te bazy zanim rozpoczniesz staranie się o kredyt.

Jeśli według bankowej oceny zdolności kredytowej jesteś bez szans, sposobem jest kreatywne podejście do poprawy zdolności kredytowej, ale te metody omawiam indywidualnie z klientami decydującymi się na współpracę ze mną.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Ewa Panasik

doradca kredytowy Gdańsk