Skip to main content

Kredyt na mieszkanie na rynku wtórnym

By 3 czerwca 201713 kwietnia, 2019kredyty hipoteczne

Wiemy już, że dla klienta doradztwo kredytowe jest bezpłatne i nie oznacza żadnych dodatkowych kosztów. Dziś chciałabym się zająć ciekawym tematem, jakim jest kredyt hipoteczny na zakup mieszkania na rynku wtórnym. Nie ukrywam, że zakup mieszkania na rynku wtórnym jest  bardzo popularnym celem kredytu mieszkaniowego i z przyjemnością opiszę najistotniejsze kwestie. Zaczynamy?

Kredyt na mieszkanie rynek wtórny

Zanim zaczniemy poszukiwania idealnego lokum i przygotowywać się do przeprowadzki, powinniśmy ocenić nasze możliwości kredytowe. Jako ekspert kredytowy zapraszam na bezpłatne spotkanie. Po podjęciu decyzji o zakupie i z wiedzą o zdolności kredytowej i możliwościach kredytowych przystępujemy do poszukiwań. Na co zwrócić uwagę i co sprawdzić przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań? Oto one…

Kredyt na zakup mieszkania na rynku wtórnym

Niektóre cechy mieszkania determinują konieczność dostarczenia wraz z wnioskiem o kredyt hipoteczny odpowiednich dokumentów. Warto je poznać zanim złożymy wniosek do banku, aby uniknąć uzupełniania dokumentów, co znakomicie przedłuża proces udzielenia kredytu.

Czy nieruchomość ma założoną Księgę Wieczystą?

Z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcji to dość istotna kwestia. Jeśli mianowicie mieszkanie nie ma założonej Księgi Wieczystej to oznacza, że na pewno nie ma tam żadnych niepokojących wpisów. W takim przypadku należy poprosić o podstawę nabycia mieszkania: akt notarialny lub przydział. Mogło być np. przekazane aktem darowizny, a nie był zapłacony podatek od tejże darowizny. Bank to z pewnością sprawdzi. Potrzebny będzie numer Księgi Wieczystej głównej, czyli budynku.

Jeśli nieruchomość ma urządzoną Księgę Wieczystą to warto ją zobaczyć i przeanalizować. Szczególnie polecam dział III, gdzie wpisane są wszelkie roszczenia, np. służebność dożywotnia dla babci. Jeśli wpisane roszczenie jest już nieaktualne, bo babcia odeszła z tego świata, potrzebny będzie dokument potwierdzający ten fakt. Może się zdarzyć, że żyjąca jeszcze babcia zrzeknie się tego roszczenia, wtedy bank zaakceptuje nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu. Z takim roszczeniem nie przejdzie.

Równie ważny w Księdze Wieczystej jest dział IV, gdzie wpisywane są wszelakie hipoteki. Jeśli w Księdze Wieczystej jest wpisana hipoteka na rzecz banku, który udzielił kredytu pod zastaw nieruchomości sprawa jest dość prosta – potrzebny będzie dokument – opinia bankowa,  zawierający informacje o stanie zadłużenia z tytułu udzielenia kredytu, numerze rachunku do jego całkowitej spłaty oraz oświadczenie banku, że zwolni hipotekę po wpłaceniu wymienionej należności. Gorzej, jeśli jest to hipoteka na rzecz osoby prywatnej (nie banku). W takim przypadku należy uregulować należność i złożyć wniosek do Sądu o wykreślenie hipoteki. A co jeśli hipoteka (miałam taki przypadek) dotyczy długu z 1933 roku o wartości  3USD na rzecz Maurycego Izaaka, który dawno już nie żyje, tak jak nie żyje osoba, która ten dług zaciągnęła?  Jednym ze sposobów jest złożenie w Sądzie depozytu równowartości długu, wtedy Sąd wyraża zgodę na jej wykreślenie.

Kredyt hipoteczny na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (SWPDL)

Zakup SWPDL jest w ostatnich czasach mocno popularny, szczególnie przez przybyszów z np. Ukrainy, którzy z kartą pobytu tylko takie mieszkanie mogą kupić. W takim przypadku jako trzecia strona pojawia się Spółdzielnia Mieszkaniowa działająca według prawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Ponownie mamy dwie możliwe sytuacje: jest założona Księga Wieczysta lub jej nie ma. Jeśli jest założona sprawa jest analogiczna – dodatkowym dokumentem potrzebnym do kredytowania zakupu będzie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o braku zaległości z opłatami, gdyż opłaty są przypisanie do prawa własności a nie do właściciela. Inaczej mówiąc moglibyśmy kupić prawo własności do mieszkania razem z długiem.

Jeśli SWPDL nie ma założonej jeszcze Księgi Wieczystej, to potrzebne jest pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej mówiące o tym komu przysługuje prawo do lokalu, że wskazany lokal nie ma założonej Księgi Wieczystej i że nie ma przeciwwskazań do jej założenia. Potrzebny będzie także numer Księgi Wieczystej budynku, w którym jest mieszkanie.

Jednym z podstawowych warunków zaakceptowania nieruchomości jako zabezpieczenia jest uregulowany stan gruntów, czyli że mieszkanie ma swój określony udział w gruncie, na którym stoi blok. Jeśli ta sytuacja nie jest uregulowana to praktycznie nie ma  możliwości skredytowania takiej nieruchomości.

Kredyt na mieszkanie z wpisaną hipoteką

Dosyć częste pytanie klientów: czy można kupić/sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką? Oczywiście: tak, jak najbardziej. Fakt istnienia hipoteki w Księdze Wieczystej kupowanego mieszkania nie wyklucza go z obrotu. Wprowadza jednak dodatkowe dokumenty w postaci opinii bankowej oraz determinuje sposób wypłaty kredytu. Zasada zapłaty za mieszkanie z hipoteką jest następująca: najpierw trzeba zaspokoić bank (wierzyciela hipotecznego) w celu całkowitej spłaty zadłużenia z tytułu hipoteki, dopiero pozostałą część na rzecz sprzedającego.

Jeśli coś pominęłam lub coś wymaga doprecyzowania proszę o info w komentarzach

Ewa Panasik

ekspert kredytowy

Ewa Panasik

Leave a Reply