Skip to main content

Jakie są kolejne etapy udzielenia kredytu hipotecznego?

By 14 czerwca 201813 kwietnia, 2019doradca kredytowy

Nagminnie zdarza mi się spotkać osoby, które już po pierwszej wizycie w banku lub u doradcy kredytowego są w pełni przekonane, że właśnie dostali kredyt hipoteczny. Niestety, ale procedura uzyskania kredytu hipotecznego jest dość długotrwała, a sama oferta, to dopiero obietnica udzielenia kredytu – ostateczną decyzję zawsze podejmuje bank. A jak cały proces wygląda od zaplecza, co po drodze robi doradca i bank z naszym wnioskiem kredytowym? Zobacz jak przebiega proces udzielenia kredytu hipotecznego.

etapy udzielenia kredytu hipotecznego

1. Ocena możliwości kredytowych

Planowanie inwestycji zakupu lub budowę nieruchomości powinniśmy rozpocząć od oceny naszych możliwości kredytowych. W tym celu warto skorzystać z niezależnego doradztwa kredytowego lub banku. To pierwsze bardzo odpowiedzialne zadanie doradcy kredytowego, ponieważ na jego podstawie podejmujemy decyzję o dalszych działaniach.

*UWAGA* Potwierdź swoje możliwości kredytowe możliwie w różnych miejscach

Mając ocenę naszych możliwości kredytowych (pamiętaj, że to nie jest jeszcze decyzja kredytowa!) możemy rozpocząć poszukiwanie upragnionej nieruchomości. Następnie podpisujemy ze sprzedającym umowę przedwstępną. Zauważ, że już na tym etapie podejmujemy zobowiązania finansowe w postaci wpłacenia zadatku lub zaliczki, zanim rzeczywiście zostanie nam przyznany kredyt. Dlatego tak bardzo ważna na samym początku jest rzetelna ocena naszych możliwości kredytowych.

2. Kompletujemy wniosek kredytowy

Jednym z najbardziej żmudnych i ważnych etapów starania się o kredyt hipoteczny jest kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i wypełnianie formularzy. Dobry doradca kredytowy przejmuje za klienta większą część pracy, zarówno przy kompletowaniu jak i wypełnianiu wszelkich często skomplikowanych formularzy bankowych.

W czym na tym etapie może Ci pomóc doradca kredytowy:

  • Kontakt z biurem nieruchomości lub deweloperem – doradca kredytowy może bezpośrednio u źródła otrzymać niezbędne dokumenty oraz sprawdzić ich poprawność,
  • Wypełnianie wniosku o kredyt hipoteczny: nikt z nas nie lubi wypełniać skomplikowanych dokumentów zwłaszcza, gdy ma zrobić to po raz pierwszy w życiu.

3. Wniosek kredytowy w analizie Banku

Kolejny etap procesu kredytu hipotecznego to przekazanie całej dokumentacji do działu analiz kredytowych wybranego banku. Analiza wniosku kredytowego podzielona jest na sześć kolejnych etapów:

  1. Bramka, czyli przyjęcie i sprawdzenie kompletności dokumentów. Tutaj dokumenty oraz ich treść są sprawdzane pod kątem poprawności oraz kompletności. Najczęściej również na tym etapie jest sprawdzany BIK wnioskodawców, aby odrzucić z procesu wnioski tych klientów, którzy nie spełniają wymagań banku.
  2. Analiza prawna: tutaj kolejno jest analizowana treść wszystkich dokumentów pod kątem zgodności z prawem i wewnętrznymi procedurami banku.
  3. Analiza techniczna. Na tym etapie jest weryfikowana możliwość zabezpieczenia się na przedmiotowej nieruchomości oraz potwierdza/szacuje jej wartość rynkową.
  4. Analiza ekonomiczna to etap, na którym jest sprawdzana dokładnie nasza zdolność kredytowa, lub inaczej mówiąc zdolność do spłaty wnioskowanego kredytu.
  5. Decyzja kredytowa: na tym etapie analityk banku wydaje ostateczną decyzję: pozytywną, pozytywną warunkową lub negatywną. Decyzja pozytywna warunkowa oznacza, że przed podpisaniem umowy kredytowej klient musi spełnić określone warunki, przedłoży dodatkowe wyjaśnienie, zaświadczenia ze spółdzielni/wspólnoty itp.
  6. Umowa kredytowa: jest sporządzana przez administratora kredytu w banku lub jest generowana automatycznie, jeśli jest wydana decyzja bezwarunkowa lub w momencie spełnienia wszystkich niezbędnych warunków wymaganych przez dział analiz.

WAŻNE* Pozytywna decyzja kredytowa jest potwierdzeniem udzielenia kredytu bankowego

Niezwykle istotne jest dokładne zapoznanie się i wyjaśnienie niezrozumiałych zapisów umowy jeszcze przed jej podpisaniem. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie na wiele lat i nie może być żadnych wątpliwości!

4. Umowa kredytowa i wypłata kredytu

Zanim nastąpi wypłata kredytu musi nastąpić odpisanie umowy kredytowej oraz aktu przeniesienia własności u Notariusza. Pozostają także warunki uruchomienia kredytu zapisane w umowie kredytowej. Standardowymi warunkami uruchomienia kredytu są: przedłożenie aktu przeniesienia własności, umowy cesji dewelopera, ubezpieczenia nieruchomości oraz podpisanie dyspozycji uruchomienia. Kredyt hipoteczny jest uruchamiany dopiero po przedstawieniu i sprawdzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, uzupełnienia środków na koncie do pobrania opłat.

Jak widać procedura udzielenia kredytu hipotecznego nie jest wcale ani szybka ani łatwa. Warto skoordynować działania wszystkich uczestników transakcji, dzięki temu oszczędzimy czas oraz przyśpieszymy całą procedurę.

W razie pytań służę pomocą

Ewa Panasik

Ewa Panasik

Leave a Reply