Skip to main content

Warunki programu Mieszkanie Dla Młodych

By 30 września 201325 kwietnia, 2023kredyty hipoteczne

Moi klienci pytają mnie o wymagania nowego rządowego programu Mieszkanie dla Młodych. Jako ekspert kredytowy spróbuję odpowiedzieć na kilka nurtujących nas wszystkich pytań.

Kto może być uczestnikiem programu Mieszkanie dla Młodych?

Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób nabywających swoją pierwszą nieruchomość z rynku pierwotnego pod warunkiem, że w danym roku kalendarzowy mnie ukończyły 35 roku życia. Dla małżeństw wyznacznikiem wieku jest wiek młodszego współmałżonka, czyli jeśli np. mąż przekroczył 35 lat, a żona nie – wtedy mogą wziąć udział w programie. Co więcej?Warunki programu Mieszkanie dla MłodychJeśli ktoś w przeszłości posiadał prawo do lokalu mieszkalnego, zostaje wykluczony z udziału w programie. Wyjątek stanowi udział w nieruchomości nabyty w drodze spadku lub darowizny.

W efekcie udziału w programie kredytobiorca otrzymuje konkretną kwotę, przeznaczoną na wkład własny w zakup nieruchomości. Dopłata wypłacana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio do dewelopera lub Spółdzielni Mieszkaniowej.

Jakie są szczegóły programu Mieszkanie Dla Młodych?

Technicznie dopłata wygląda tak, że bank, w którym zaciągamy kredyt hipoteczny, pomniejsza kwotę naszego kredytu o sumę dofinansowania, zaś w ostatniej transzy do dewelopera lub Spółdzielni Mieszkaniowej BGK wypłaca przyznaną kwotę dofinansowania.

Na jaką wysokość dopłaty możemy liczyć?

Wysokość dopłat w programie MdM jest określona następująco:

– dla bezdzietnych małżeństw i singli 10% wartości nabywanej nieruchomości,

– małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci – 15%,

– jeżeli w okresie 5 lat od zakupu mieszkania osobie korzystającej z programu urodzi się trzecie lub kolejne dziecko, będzie mogła ubiegać się o kolejne 5% dopłaty. Dopłata jest wtedy przeznaczona na jednorazową spłatę części zaciągniętego kredytu.

Jakie są limity powierzchni użytkowej i cen nieruchomości?

W przypadku zakupu lokalu mieszkalnego limit powierzchni użytkowej wynosi 75 m², a dla osób wychowujących troje lub więcej dzieci 85 m². Natomiast dla domu limit powierzchni użytkowej wynosi 100 m², lub jeżeli nabywca wychowuje troje lub więcej dzieci – 110 m².

Należy pamiętać, że obowiązują limity cen 1 m² powierzchni użytkowej, są szczegółowo określone osobno dla stolic województw, miast i gmin z nimi sąsiadujących oraz pozostałych miejscowości w danym województwie. Sprawdź aktualne limity tutaj.

Dodatkowe warunki kredytu:

  • kredyt może być zaciągany jedynie w banku, który ma podpisaną umowę z BGK,
  • walutą kredytu może być wyłącznie PLN,
  • kredyt nie może być mniejszy niż 50% wartości transakcji,
  • kredyt nie może być krótszy niż 15 lat,
  • dla poprawy zdolności kredytowej do kredytu mogą przystąpić zstępni i wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie.

Czy musimy zwrócić dopłatę w programie Mieszkanie dla Młodych?

Tak. Jeśli zrobimy coś, co powoduje odejście z programu. Gdy przed upływem 5 lat od daty zawarcia umowy kredytu z dofinansowaniem sprzedamy nieruchomość. Dopłatę zwracamy również, jeśli nieruchomość wynajmiemy lub ją użyczymy, zmienimy sposób jej użytkowania a także uzyskamy prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego (z wyłączeniem spadku i darowizny). Wtedy powinniśmy zwrócić część dopłaty w wysokości proporcjonalnej do okresu, który pozostał do końca 5-ciu lat.

Z pełną treścią ustawy można się zapoznać tutaj: zasady programu MdM

Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

Ewa Panasik

ekspert kredytowy

Ewa Panasik

Leave a Reply